ریاضی

همگام با ریاضیات کانگورو 7

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صباغی، زهرا
سال چاپ: 
1395

ریاضی هشتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملکی، حمیدرضا
آذر، مسعود
سال چاپ: 
1395

ریاضی8 ام

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بیات، حمید رضا
کریمی خراسانی، کیان
خمامی ابدی، مرتضی
سال چاپ: 
1395

ریاضی 9 ام

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بیات، حمید رضا
کریمی خراسانی، کیان
خمامی ابدی، مرتضی
سال چاپ: 
1395

پرورش مهارت‌های منطقی با استفاده از مسائل و بازی‌های منطقی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شوئن‌فیلد، مارک
روزن‌بلایت، ژانت
پست، بورلی
ایدز، ساندرا
سال چاپ: 
1394

ریاضی نهم دوره اول متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دراج، عبدالرضا
محمدی، حمداله
لطفی، علی
احسانی، نسرین
سال چاپ: 
1394

کار طلایی ریاضی پایه هفتم(دوره اول متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرادخانی، محمود
سیف، رضا
دولت‌پناه، هاجر
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی