ریاضی

پرورش مهارت‌های منطقی با استفاده از مسائل و بازی‌های منطقی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شوئن‌فیلد، مارک
روزن‌بلایت، ژانت
پست، بورلی
ایدز، ساندرا
سال چاپ: 
1394

ریاضی نهم دوره اول متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دراج، عبدالرضا
محمدی، حمداله
لطفی، علی
احسانی، نسرین
سال چاپ: 
1394

کار طلایی ریاضی پایه هفتم(دوره اول متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرادخانی، محمود
سیف، رضا
دولت‌پناه، هاجر
سال چاپ: 
1394

کار طلایی ریاضی پایه نهم(دوره اول متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
تقی‌پور، جواد
صادقی، علی
دولت‌پناه، هاجر
سال چاپ: 
1394

کار طلایی ریاضی پایه هشتم(دوره اول متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریف‌پور، شقایق
عباسی، رمضان
خراسانی، امیر
سال چاپ: 
1394

ریاضی 9 ام ( کتاب کار مفهومی )

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
متین‌آرا، فرخنده
سال چاپ: 
1394

ریاضی 8‌ام ( کتاب کار مفهومی )

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پارسا‌نیا، زری
سال چاپ: 
1394

ریاضی 7ام ( کتاب کار مفهومی )

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نیارییس، ناهید‌سادات
سال چاپ: 
1394

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران (هفتمی‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بیات، حمیدرضا
خمامی‌ابدی، مرتضی
کریمی خراسانی، کیان
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی