ریاضی

کار طلایی ریاضی پایه هشتم(دوره اول متوسطه)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریف‌پور، شقایق
عباسی، رمضان
خراسانی، امیر
چاپ اول سال: 
1394

ریاضی 9 ام ( کتاب کار مفهومی )

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
متین‌آرا، فرخنده
چاپ اول سال: 
1394

ریاضی 8‌ام ( کتاب کار مفهومی )

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پارسا‌نیا، زری
چاپ اول سال: 
1394

ریاضی 7ام ( کتاب کار مفهومی )

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نیارییس، ناهید‌سادات
چاپ اول سال: 
1394

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران (هفتمی‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بیات، حمیدرضا
خمامی‌ابدی، مرتضی
کریمی خراسانی، کیان
چاپ اول سال: 
1394

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران (نهمی‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بیات، حمیدرضا
خمامی‌ابدی، مرتضی
کریمی خراسانی، کیان
چاپ اول سال: 
1394

درس آزمون المپیاد ریاضی نوجوانان ایران (هشتمی‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بیات، حمیدرضا
خمامی‌ابدی، مرتضی
کریمی خراسانی، کیان
چاپ اول سال: 
1394

همه ما ریاضیدان هستیم!

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مهرورز، مینا
چاپ اول سال: 
1394

غیاث‌الدین‌ جمشید کاشانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سالاری، حسن
چاپ اول سال: 
1393

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی