مهارت‌های زندگی

تاب‌آوری در نوجوانان راهنمای استقامت

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فلدمن، کارن باروخ
سال چاپ: 
1397

کتاب کوچک گفت‌وگو

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صادقی، مرسده
سال چاپ: 
1391

بهتر از قبل: هنر مهارکردن عادت‌های زندگی روزمره

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
روبین، گرچن
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی