مهارت‌های زندگی

رقابت بیهوده (اعتیاد به بازی‌ آنلاین)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
زندی پیام، آرش
فروغی، علی‌اکبر
سال چاپ: 
1398

ازش چی یاد گرفتی؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
جوکار قهرودی، احمد
سال چاپ: 
1397

ساعت آفتابی در سایه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
جوکار قهرودی، احمد
سال چاپ: 
1397

مهارت‌های مطالعه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
رجبی، محمود
میردریکوند، فضل‌الله
سال چاپ: 
1397

آرامش درون (50 عادت مثبت)

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
چپمن، مایکل
سال چاپ: 
1397

تعارض: هدیه‌ای غیر‌منتظره، استفاده بهینه از کشمکش در زندگی و کار

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
هامیلتون، جک
سی‌من، الیزابت
گیی، شارلین
فری‌من، هیلاری
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی