مهارت‌های زندگی

اصول و فنون همسریابی دختران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
حسینی بیرجندی، سید‌مهدی
سال چاپ: 
1397

خشونت و عدم خشونت

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
لابه، بریژیت
پوش، میشل
سال چاپ: 
1397

آشنایی با مهارت های زندگی برای نوجوانان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سیف‌اللهی، پرتو
سال چاپ: 
1396

تند‌خوانی و مطالعه مؤثر به روش MP

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، زهره
پاشایی، مهدی
سال چاپ: 
1396

تصمیم بگیرید؛ رنج یا گنج

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌کلاتچی، استیو
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی