آداب زندگی برای نوجوانان

نام مجموعه: 
راه زندگی
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
امینی پویا، حسین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
120ص.
شابک: 
9789640814413
پایه: 
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
در آموزه‌های دینی اصول و آداب صحیح انجام هر کار در ابعاد گوناگون بیان شده‌است. در این کتاب، برخی از مهم‌ترین آداب زندگی با نگاهی به این آموزه‌ها مطرح‌شده‌اند. مطالب در سه بخش کلی«آداب فردی، آداب اجتماعی و ارتباطات و فناوری دسته‌بندی‌شده‌اند. راه‌رفتن، خوابیدن، غذاخوردن، مسواک‌زدن، تفریح‌کردن، حضور در مراسم و اماکن مذهبی و عمومی، سوار تاکسی شدن، عیادت و تلفن‌کردن از جمله مطالب کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب