آموزش خط تحریری 2

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
ملاحاجی آقایی، محمدحسن
قطع کتاب: 
خشتی كوچك
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786005008838
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
خط تحریری هنری است که فراگیری آن بین ایرانیان رواج دارد و افراد بسیاری از سن کودکی به این هنر ابراز علاقه می‌کنند. کتاب حاضر جلد دوم از مجموعۀچهار جلدی «خط تحریری»، راهنمای زیبانویسی است. آموزش در این جلد به حروف «ی»، «ج چ ح خ»، «ع غ» و «م» اختصاص دارد. بعد از پایان آموزش حروف، تمرین‌های دورۀ واژه‌ها آمده‌اند. تا پایان کتاب تمرین‌های دو جلد اول در قالب کلمه دوباره مرور می‌شوند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب