آموزش خط تحریری 3

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
ملاحاجی آقایی، محمدحسن
قطع کتاب: 
خشتی كوچك
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786005008845
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
خط تحریری هنری است که فراگیری آن بین ایرانیان رواج دارد و افراد بسیاری از سن کودکی به این هنر ابراز علاقه می‌کنند. کتاب حاضر جلدسوم از مجموعۀ چهار جلدی «خط تحریری»، راهنمای زیبانویسی است. آموزش در این جلد به کلمات اختصاص دارد. در واقع، آموخته‌های دو جلد اول مرور می‌شوند. چنانچه هنر آموزی بخواهد مروری کلی بر تمرین‌های خط تحریری داشته باشد، این کتاب به او کمک می‌کند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب