ده فرمان در باب هنر تأثیرگذاری و نفوذ

نام مجموعه: 
کتاب‌های ده فرمان
چاپ اول سال: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
قطع کتاب: 
خشتی كوچك
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9786003860414
مخاطب: 
معلم
مشاور
چکیده: 
برقراری رابطۀ تأثیرگذار با دیگران و نفوذ در آنان هنری است که نیاز به تمرین و آگاهی دارد. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های «ده فرمان» می‌کوشد رموز این هنر را به مخاطب بیاموزد. از جمله توصیه‌های کتاب عبارت‌اند از: شادمانی را به خودت و دیگران هدیه کن؛ زبان بدنتان را تقویت کنید؛ کار تو رسیدگی به وضعیت خودت است؛ اول انتقادپذیر باش و آنگاه انتقاد کن؛ حساب بانکی عاطفۀ خود را پر نگه‌دارید.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب