علوم تربیتی

کلیدهای پرورش کودک مهربان: چگونه فرزندانی مهربان تربیت کنیم و در عوض، احترام، قدردانی و خانواده‌ای شادتر داشته باشیم

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
لیکونا، توماس
سال چاپ: 
1401

اصول و راهنمای عملی آموزش گام‌به‌گام ساخت و تهیه آزمون عملکرد (با تأکید بر یافته‌های پژوهشی و مبانی یادگیری سازنده‌گرایی)

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
خوش‌خلق، ایرج
سال چاپ: 
1394