علوم تربیتی

مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

کاربرد روان‌شناسی در تدریس

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
درویل، لئونور ام.تی
چاپ اول سال: 
1395

چگونه با مدیر خود رفتار کنید؟

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جاشی، مانموهان
چاپ اول سال: 
1396

ویژگی‌های شخصیتی معلمان و سبک تدریس آن‌ها‏

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
جرفی، هیام
صولتی اصل، پروین
انصاری، سعید
چاپ اول سال: 
1395

از همین که هستم، خوش‌حالم

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
آدامز، کریستوفر
بوچ، کریستوفر جی.
چاپ اول سال: 
1395

تربیت جنسی در اسلام: آموزه‌ها و راهکارها

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
مرویان‌حسینی، سیدمحمود
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی