علوم تربیتی

کتاب جامع سلامت کودک 12-5 سال

مخاطب: 
مربی
معلم
مشاور
مؤلف: 
ادروارد، ال.شور
چاپ اول سال: 
1397

فرزند با دقت من راهنمای والدین و مربیان

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
امیر‌آتشانی، زهرا
صحت‌بخش، پریسا
چاپ اول سال: 
1396

بازی‌های ویدئویی و خلاقیت

ناشر: 
مخاطب: 
کارشناسان
مؤلف: 
گرین، گارو پی
کافمن، جیمز سی
چاپ اول سال: 
1396

پرورش کودک با‌سواد اجتماعی

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
اکبری سبزواری، زهره
چاپ اول سال: 
1396

کلیدهای تربیت فرزند قدرشناس

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
مک‌کریدی، امی
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

طراحی آموزش از نظر تا عمل

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
حاجی‌اسحاق، سهیلا
چاپ اول سال: 
1395

روندها و مسائل تکنولوژی آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ای.ریز، رابرت
دمپسی، جان وی
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی