علوم تربیتی

کاربرد هوش‌های چندگانه در کلاس درس

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
آقازاده، محرم
سنه، افسانه
چاپ اول سال: 
1395

دوستی با اضطراب

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
كتابدار
مشاور
مؤلف: 
رینر، سارا
چاپ اول سال: 
1395

تصمیم‌گیری به‌جا: مهارت تصمیم‌گیری

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
استین، جیمز
چاپ اول سال: 
1394

نقش معلمان کارآمد در زمینه آموزش و تربیت

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
قبادی، حمیدرضا
یدالهی‌خبوشان، ملیحه
چاپ اول سال: 
1395

راهنمای عملی تهیه و تدوین طرح پیشنهادی پژوهشی (پروپوزال‌نویسی)

مخاطب: 
مربی
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی‌نیک، اله‌نظر
محمدی‌نیک، عصمت
نجات‌بخش‌اردکانی، فاطمه
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی