ادبیات کودک هنر یا پداگوژی؟

نام مجموعه: 
نقد و نظریه ادبیات کودک
سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
واینرایش، توربن
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
تربیتی
مترجم یا مترجمان: 
فریده یوسفی
مجموع صفحات: 
160ص.
شابک: 
9789640820841
مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
پداگوژی به معنی علمِ تعلیم و تربیت اطفال و دانش ِ آموزش و پرورش نوجوانان است که شامل تعلیم و تربیت اخلاقی، علمی و بدنی آنان می‌شود. این کتاب از مجموعه «نقد و نظریه ادبیات کودک»، گزارش جامعی درباره ویژگی‌های ادبیات کودک است که تحقیقات چنددهه را دربرمی‌گیرد. نویسنده با بررسی بافت اجتماعی، تربیتی و زیبایی‌شناسی ادبیات کودک نتیجه می‌گیرد که با وجودآنکه به نظر می‎رسد هنر و پداگوژی شباهتی به هم ندارند، میان آن‌ها جدایی نیست و ضرورتاً متضاد یکدیگر نیستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب