های‌ و هوی

نام مجموعه: 
نمایشنامه‌های عروسک‌ها از بهشت می‌آیند
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
جهانگیریان، عباس
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
44ص.
شابک: 
9786001751998
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
در این نمایشنامه سعی بر آن بوده تا در یک روایت داستانی و با بهره‌مندی از شخصیت حیوانات، ضمن ایجاد صمیمیت، روندی از یک جریان تاریخی روایت شود. همچنین زندگی حضرت یوسف (ع) مورد توجه قرار گرفته است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب