علوم تربیتی

کلیدهای تربیت فرزند قدرشناس

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
مک‌کریدی، امی
سال چاپ: 
1396

در ستایش هیچ‌آموزی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
کریمی، عبدالعظیم
سال چاپ: 
1397

مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
سال چاپ: 
1395

مدیریت و برنامه‌ریزی کلاس‌های چندپایه

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
مرتضوی‌زاده، سید‌حشمت‌الله
سال چاپ: 
1396

طراحی آموزش از نظر تا عمل

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
حاجی‌اسحاق، سهیلا
سال چاپ: 
1395

روندها و مسائل تکنولوژی آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ای.ریز، رابرت
دمپسی، جان وی
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی