علوم تربیتی

تدریس تلفیقی دوره ابتدایی تا متوسطه، (راهنمای یادگیری شخصی‌سازی‌شده و ادغام بر خط)

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
گراهام، چارلز آر
باروپ، جرد
شورت، سسیل آر
آرچامبالت، لینا
سال چاپ: 
1400