علوم تربیتی

قوانین مدیریت

مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
تمپلار، ریچارد
سال چاپ: 
1397

چند‌فرهنگی در نظام‌های آموزشی (با رویکرد تطبیقی)

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
رهنما، اکبر
بخشی، حامد
صباغ اسماعیلی، رعنا
سال چاپ: 
1397

کتاب جامع سلامت کودک 12-5 سال

مخاطب: 
مربی
معلم
مشاور
مؤلف: 
ادروارد، ال.شور
سال چاپ: 
1397

طرح‌های مهیج یادگیری در مدرسه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
آیرملوی، بهروز
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی