کفایت اجتماعی کودکان و نوجوانان

سال چاپ: 
1393
ناشر: 
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
سعید رضایی
مجموع صفحات: 
168ص.
شابک: 
9786003091146
پایه: 
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرجو
هنرآموز
نیروی توان‌بخشی
حیطه استثنایی: 
آموزشی
توان بخشی
پرورشی مشاوره و مددكاری
بهداشت
معرفی کتاب: 
درمانگران بالینی، متخصصان تعلیم و تربیت و والدینی که برای حل مشکلات اجتماعی فرزندانشان به دنبال پاسخ می گردند، مخاطبان این کتاب خواهند بود. نویسنده کوشیده است با آوردن نمونه‌های موردی، کوشش‌ها و موفقیت‌های کودکان دچار انواع اختلال را به تفصیل توضیح دهد و چارچوبی تحولی به منظور فهم مخاطب از توانایی‌های اجتماعی سنین گوناگون ارائه دهد. کتاب با بحث نظریه‌های توانایی اجتماعی شروع می‌شود و با موضوع روند تحولی کودکان در مراحل رشد ادامه‌می‌یابد. نویسنده معتقد است، محیط در کنار وراثت، در رشد و اکتساب مهارت‌های اجتماعی نقش مهمی دارد. کتاب حاضر به نقش اعضای خانواده و متولیان امور مدرسه در روند تحول کودک نیز پرداخته ‌است. برنامه‌هایی مقدماتی به منظور درک و تشخیص زمینه‌های نگرانی و مروری بر مداخله‌های درمانی نیز از دیگر محتواهای کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب