علوم تربیتی

آموزش از راه دور: راهنمای آموزش آنلاین برای مدرسان دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فیشر، داگلاس
هتی، جان
فری، نانسی
آلمارود، جان
سال چاپ: 
1400

2030 مدیریت غرب بر زندگی شرق: گفتارهایی در نقد لایه‌های پنهان و پیدای «سند توسعه پایدار»

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
رحیم‌پور ازغدی، حسن
سال چاپ: 
1399