مدارس یادگیرنده مرآت، مدارس باز- مدارس سالم( مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا می‌شوند)

توجه: استفاده از نماد و Qr-code در کنار هم الزامی است.

-دریافت نماد  -دریافت QRcode
معرفی کتاب: 
کتاب «مدارس باز - مدارس سالم» با هدف بهبود وضعیت آموزش و رشد ذهنی دانش‌آموزان نوشته شده است. در این کتاب پژوهش‌محور و روش‌مدار ماهیت محل کار، فرهنگ و سلامت سازمانی مدرسه به روش علمی شرح داده می‌شود و چگونگی کاربرد پرسشنامه توصیف جو سازمانی «هالپین OCDQ» و ابزار اصلاح‌شده آن با نام «OCDQ-R6» معرفی می‌گردد. همچنین در کتاب پرسشنامه جو سازمانی برای دبیرستان‌ها، ارائه می‌شود و پرسشنامه «سلامت سازمانی برای مدرسه»، ابعاد و ابزارهای جدید آن و نیز شاخص‌های سلامت مدرسه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان نتایج پژوهش در باب جو سلامت مدرسه و روش‌های پژوهش در آموزش به‌عنوان یک راهنمای کاربردی مورد بحث قرار می‌گیرد و با استفاده از ابزارهای سنجش سلامت و جو، چگونگی عملیاتی کردن آن‌ها در مدرسه توضیح داده می‌شود.
سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
هوی، وینک
تارتر، جان
کات کمپ، رابرت
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
حیدر تورانی
سیما اتحادی
مجموع صفحات: 
208ص.
شابک: 
9786229718001
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
نتیجه داوری کتاب: 
برای ورود به مدرسه بلامانع است
درجه بندی: 
درجه 1